Kontakt

Fakturačné údaje:

ALPEMI spol s.r.o.

17. novembra 65

083 01 Sabinov

Slovenská republika

Telefón: +421 918 700 759

E-mail: info@anionlady.sk

 

IČO: 36 470 660

IČDPH: SK2020005130

Zapísaná v OR,  Okresný súd Prešov, Vložka číslo: 12576/P

 

Bankové spojenie: 

VÚB, a.s. pobočka

Námestie slobody 90

083 01 Sabinov

Číslo účtu: 2547013859/0200

IBAN: SK 68 0200 0000 00254701 3859

BIC/SWIFT: SUBASKBX

AnionLady.Sk © 2019 Alpemi s.r.o., Všetky práva vyhradené Alpemi spol. s.r.o.